Raportari

 
Convocare AGA 02.11.2009
Raport semestru CNVM 02.11.2009
Raport curent AGA 02.11.2009
Raport anual privind exercitiul 2008
Hotarare AGOA 02.11.2008
Convocare AGA 21.04.2010
Raport curent convocare AGA 21.04.2010
Raport anual privind exercitiul 2009
Bilant Coral 2011
Nota nr. 1 - anexa la bilant 2011
Nota nr. 2 - Anexa la bilant 2011
Nota nr. 3 - Anexa la bilant 2011
Nota nr. 4 - Anexa la bilant 2011
Nota nr. 5 - Anexa la bilant 2011
Nota nr. 6 - Anexa la bilant 2011
Nota nr. 6 - Anexa la bilant 2011_1
Nota nr. 7 - Anexa la bilant 2011
Nota nr. 8 - Anexa la bilant 2011
Nota nr. 9 - Anexa la bilant 2011
Nota nr. 10 - Anexa la bilant 2011
Raport CA 31.12.2011
CONVOCARE AGA 18.04.2012
Convocare AGA 31.07.2012
Hotarari AGA 31.07.2012
Decizie CA nr. 4/2012
CONVOCARE AGA 25.04.2013
Raport CA la bilant 2012
Note la Bilant 2012
Proiect de hotarare AGEA 25.04.2013
Proiect de hotarare AGOA 25.04.2013
Procura Speciala AGEA 25.04.2013
Procura speciala AGOA 25.04.2013
Informare privind Nr de Actiuni
Bugetul Activitatii Generale 2013
Informare numar de actiuni si valoarea acestora
Situatii financiare la 31.12.2012
Raport Audit 2012
Rezultat Voturi AGEA 25.04.2013
Rezultat Voturi AGOA 25.04.2013
Convocare AGA 08.10.2013
PROCURA SPECIALA AGA 08.10.2013
Comunicare Hotarare Intermerdiara Civila 29.08.2013
Lista candidatilor ad-tor special
Hotarare AGA 08.10.2013
CONVOCARE AGA 07.05.2014
Informare numar actiuni - numar voturi
Proiect Hotarare AGOA 07.05.2014
PROCURA SPECIALA AGOA 7.05.2014
Raport anual de gestiune 2013
Bilant 31.12.2013
Bugetul de venituri si cheltuieli 2014
Rezultatele voturilor AGOA
Hotarare AGOA 07.05.2014
Convocare AGEA - 24.02.2015
RAPORT Conform Legii nr. 151 din 2014
Informare privind nr. de actiuni
Proiect Hotarare AGEA 24.02.2015
PROCURA SPECIALA AGEA 24.02.2015
COMPLETARE la CONVOCAREA AGEA din data de 24.02.2015
Formular de vot prin corespondenta
Raport curent AGEA 24.02.2015
Raport curent AGEA 25.02.2015
Convocare AGOA-29.04.2015
Informare privind nr. de actiuni 2014
PROCURA SPECIALA AGOA 29.04.2015
FORMULAR DE VOT PRIN CORESPONDENTA 2014
SITUATII FINANCIARE 31.12.2014
Raport anual de gestiune 2014
Note - Anexe la bilant 2014
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE-2014
MODIFICARE CAPITALURI PROPRII-2014
Proiect Hotarare AGOA 29.04.2015
Raport Audit 2014
Rezultatul voturilor exprimate in AGOA din 30.04.2015
Hotarare AGOA din 30.04.2015
Raport evaluare actiuni 2015
Raport curent - pret actiune
S.C. CORAL S.A. BRASOV